Pravno obvestilo

Zaščita pravic
Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu https://www.psiinmi.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Zavoda Psi in Mi, center za sodobno vzgojo psov (skrajšano: Zavod Psi in Mi), in je informativne narave.
 
Omejena odgovornost
Zavod Psi in Mi ne odgovarja za uporabo spletnih strani https://www.psiinmi.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Zavod Psi in Mi se bo trudil za pravilnost informacij. Zavod Psi in Mi lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.
 
Omejena pravica uporabe vsebin
Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu https://www.psiinmi.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.
 
Varovanje podatkov
Zavod Psi in Mi bo z vsemi podatki zbranimi na straneh https://www.psiinmi.si  
razpolagal v skladu z veljavno zakonodajo.

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov
 

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: Zavod Psi in Mi, center za sodobno vzgojo psov, Studence 15 a, 3310 Žalec; info@psiinmi.si, +386 41 890 900 .

 • Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): Za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je imenovana Melani Skornšek.

             Kontakt: info@psiinmi.si

 • Namen obdelave osebnih podatkov: Zavod Psi in Mi zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi osebne privolitve posameznikov. Navedeni osebni podatki se hranijo v skladu z namenom zbiranja in obdelave teh podatkov, sicer pa najdlje do preklica s strani posameznika. Osebnih podatkov Zavod Psi in Mi ne bo posredoval tretjim osebam. V okviru obdelave osebnih podatkov imajo prijavljene osebe pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, njihove dopolnitve oz. popravka ali omejitve obdelave. V tem primeru je temelj za obdelavo osebnih podatkov osebna privolitev oseb, zato lahko to privolitev kadarkoli prekličejo, kar bo upoštevano za naprej.

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Osebna privolitev v skladu s 7. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo: Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Na Zavodu Psi in Mi bodo z njimi seznanjeni zgolj zaposleni, ki skrbijo za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za v naprej določene namene.

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: Osebni podatki se ne bodo prenašali v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.

 • Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja: Osebni podatki  se bodo hranili trajno v skladu z namenom zbiranja in obdelave teh podatkov, sicer pa najdlje do preklica s strani posameznika.

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano na naslov Zavoda Psi in Mi, lahko posameznik kadarkoli zahteva dostop, dopolnitev, popravek ali omejitev obdelave. Zaradi narave in namena obdelave pa ni mogoče zahtevati izbrisa osebnih podatkov ali ugovarjati obdelavi osebnih podatkov. V zahtevi je treba navesti, katere osebne podatke bi želeli spremeniti oziroma kako drugače sporočiti, kako bi želeli omejiti njihovo uporabo. Na podano zahtevo bo Zavod Psi in Mi odgovoril v skladu z veljavnimi predpisi.

 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko posameznik kadar koli prekliče, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožba se lahko poda Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 • Dodatne informacije:

  • Zagotovitev osebnih podatkov temelji na osebni privolitvi posameznika.

  • Posameznik ni dolžan zagotoviti osebnih podatkov.